Prehľad o organizácii
NEW COMPANY, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
36052566
2020070063
Nemá
nezistený
30.01.2002
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk NEW COMPANY, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby NEW COMPANY, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,46
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením NEW COMPANY, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA NEW COMPANY, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NEW COMPANY, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEW COMPANY, spol. s r.o.


Konateľ NEW COMPANY, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEW COMPANY, spol. s r.o.


Predmet činnosti NEW COMPANY, spol. s r.o.


Kataster NEW COMPANY, spol. s r.o.


Skrátené výkazy NEW COMPANY, spol. s r.o.