Prehľad o organizácii
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica
36052574
2020085111
Nemá
nezistený
30.01.2002
03.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-4,84
0,48
-0,07
1 109,5 %
-34,9 tis. €
436 tis. €
-4,84
N/A
N/A

Zisk SIGNAL CENTRUM s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SIGNAL CENTRUM s.r.o.


2014
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-10,09
0,02
0,06

Zisk pred zdanením SIGNAL CENTRUM s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA SIGNAL CENTRUM s.r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Konateľ SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Predmet činnosti SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Kataster SIGNAL CENTRUM s.r.o.


Skrátené výkazy SIGNAL CENTRUM s.r.o.