Prehľad o organizácii
GRANDE, s. r. o.
Zimná 14182/4, 974 05 Banská Bystrica
36052591
2021625199
Nemá
nezistený
31.01.2002
Maloobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,94
0,02
91,8 %
-36 tis. €
-336 %
2022/2021
N/A
-0,08
-130,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GRANDE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby GRANDE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
5,75
0,08
n/a
0,05

Zisk pred zdanením GRANDE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA GRANDE, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GRANDE, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRANDE, s. r. o.


Konateľ GRANDE, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRANDE, s. r. o.


Predmet činnosti GRANDE, s. r. o.


Kataster GRANDE, s. r. o.


Skrátené výkazy GRANDE, s. r. o.