Prehľad o organizácii
CERTE s r.o.
Sládkovičova 312/32, 976 32 Badín
36052604
2020070074
SK2020070074
nezistený
04.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7543/S
27,3 tis. €
258,7 %
2022/2021
46,1 tis. €
48,3 %
2022/2021
0,3
144,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CERTE s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby CERTE s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
n/a
0,94
0,12
17,68

Zisk pred zdanením CERTE s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CERTE s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CERTE s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CERTE s r.o.


Konateľ CERTE s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CERTE s r.o.


Predmet činnosti CERTE s r.o.


Kataster CERTE s r.o.


Skrátené výkazy CERTE s r.o.