Prehľad o organizácii
DAQUA, v.o.s.
Partizánska 3, 966 81 Žarnovica
36052621
2020065949
SK2020065949
3-4 zamestnanci
27.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 271/S
N/A
405 tis. €
3,5 %
2023/2022
N/A
39,7 tis. €
-62,1 %
2022/2021
N/A

Zisk DAQUA, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby DAQUA, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením DAQUA, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
transparex.sk

EBITDA DAQUA, v.o.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DAQUA, v.o.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAQUA, v.o.s.


Spoločník DAQUA, v.o.s.


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba DAQUA, v.o.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAQUA, v.o.s.


Predmet činnosti DAQUA, v.o.s.


Kataster DAQUA, v.o.s.


Skrátené výkazy DAQUA, v.o.s.