Prehľad o organizácii
IRIS IDENT s.r.o.
Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica
36052639
2020095396
SK2020095396
10-19 zamestnancov
04.02.2002
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,61
2,09
0,07
129 %
-200 tis. €
-3,7 %
2022/2021
1,23 mil. €
-14,4 %
2022/2021
-0,61
-83,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IRIS IDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby IRIS IDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,7 mil. €
1,6 mil. €
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk
-0,96
-0,29
0,01
0,54

Zisk pred zdanením IRIS IDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA IRIS IDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IRIS IDENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IRIS IDENT s.r.o.


Konateľ IRIS IDENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IRIS IDENT s.r.o.


Prokurista IRIS IDENT s.r.o.


Predmet činnosti IRIS IDENT s.r.o.


Kataster IRIS IDENT s.r.o.


Skrátené výkazy IRIS IDENT s.r.o.