Prehľad o organizácii
IRIS IDENT s.r.o.
Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica
36052639
2020095396
SK2020095396
10-19 zamestnancov
04.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7557/S
271 tis. €
235,6 %
2023/2022
1,13 mil. €
-8,6 %
2023/2022
0,75
224 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk IRIS IDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby IRIS IDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
1,76
0,49
0,01
1,84

Zisk pred zdanením IRIS IDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA IRIS IDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IRIS IDENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IRIS IDENT s.r.o.


Konateľ IRIS IDENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IRIS IDENT s.r.o.


Prokurista IRIS IDENT s.r.o.


Predmet činnosti IRIS IDENT s.r.o.


Kataster IRIS IDENT s.r.o.


Skrátené výkazy IRIS IDENT s.r.o.