Prehľad o organizácii
BANDOG SECURITY, s.r.o.
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica
36052663
2020066587
Nemá
nezistený
06.02.2002
13.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BANDOG SECURITY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BANDOG SECURITY, s.r.o.


Konateľ BANDOG SECURITY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BANDOG SECURITY, s.r.o.


Predmet činnosti BANDOG SECURITY, s.r.o.


Kataster BANDOG SECURITY, s.r.o.


Skrátené výkazy BANDOG SECURITY, s.r.o.