Prehľad o organizácii
A&V Trading, s.r.o.
Košická 58, 821 08 Bratislava
36052680
2020082416
Nemá
nezistený
07.02.2002
16.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod A&V Trading, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A&V Trading, s.r.o.


Konateľ A&V Trading, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A&V Trading, s.r.o.


Predmet činnosti A&V Trading, s.r.o.


Kataster A&V Trading, s.r.o.


Skrátené výkazy A&V Trading, s.r.o.