Prehľad o organizácii
PLAST K, s.r.o.
Dolná, Štvrtá šachta, 967 01 Kremnica
36052698
2020065025
Nemá
07.02.2002
08.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PLAST K, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLAST K, s.r.o.


Konateľ PLAST K, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PLAST K, s.r.o.


Predmet činnosti PLAST K, s.r.o.


Kataster PLAST K, s.r.o.


Skrátené výkazy PLAST K, s.r.o.