Prehľad o organizácii
ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"
Sládkovičova 98, 974 01 Banská Bystrica
36052701
2021631293
Nemá
nezistený
11.02.2002
03.04.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-143 €
N/A
-0,02
N/A
N/A

Zisk ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

Tržby ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
1

Zisk pred zdanením ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ERIKA - EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. "v likvidácii"