Prehľad o organizácii
ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“
Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen
36052728
2020070096
Nemá
nezistený
11.02.2002
17.02.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,69
1,39
0,22
221,5 %
-13,7 tis. €
-354,7 %
2019/2018
96,2 tis. €
-27,5 %
2019/2018
-1,69
-1 046 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
transparex.sk
-1,48
-1,21
-0
0,4

Zisk pred zdanením ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Konateľ ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Člen dozorného orgánu ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Kataster ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy ZMRZKA s.r.o. „v konkurze“