Prehľad o organizácii
BELOTRANS BV, s.r.o.
Mlynská ulica 10, 986 01 Fiľakovo
36052736
2020083450
SK2020083450
5-9 zamestnancov
11.02.2002
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,58
0,83
90,1 %
-17 tis. €
-45,5 %
2021/2020
557 tis. €
16,6 %
2021/2020
-0,06
-69,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BELOTRANS BV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby BELOTRANS BV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
0,44
0,1
0,11
1,09

Zisk pred zdanením BELOTRANS BV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA BELOTRANS BV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BELOTRANS BV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BELOTRANS BV, s.r.o.


Konateľ BELOTRANS BV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BELOTRANS BV, s.r.o.


Predmet činnosti BELOTRANS BV, s.r.o.


Kataster BELOTRANS BV, s.r.o.


Skrátené výkazy BELOTRANS BV, s.r.o.