Prehľad o organizácii
BELOTRANS BV, s.r.o.
Mlynská ulica 10, 986 01 Fiľakovo
36052736
2020083450
SK2020083450
1 zamestnanec
11.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7568/S
-57,4 tis. €
-238,5 %
2022/2021
89,7 tis. €
-83,9 %
2022/2021
-0,24
-322,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BELOTRANS BV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BELOTRANS BV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,43
-0,12
0,63
0,86

Zisk pred zdanením BELOTRANS BV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BELOTRANS BV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BELOTRANS BV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BELOTRANS BV, s.r.o.


Konateľ BELOTRANS BV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BELOTRANS BV, s.r.o.


Predmet činnosti BELOTRANS BV, s.r.o.


Kataster BELOTRANS BV, s.r.o.


Skrátené výkazy BELOTRANS BV, s.r.o.