Prehľad o organizácii
GT - STAV s.r.o.
Javornícka 31, 974 01 Banská Bystrica
36052744
2020095528
Nemá
nezistený
11.02.2002
06.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GT - STAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GT - STAV s.r.o.


Konateľ GT - STAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GT - STAV s.r.o.


Predmet činnosti GT - STAV s.r.o.


Kataster GT - STAV s.r.o.


Skrátené výkazy GT - STAV s.r.o.