Prehľad o organizácii
G.N.T. s.r.o.
Radvanská 15, 974 05 Banská Bystrica
36052752
2020089874
SK2020089874
nezistený
12.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7570/S
-8,65 tis. €
-170,4 %
2022/2021
31,3 tis. €
2,2 %
2022/2021
-0,09
-179,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk G.N.T. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby G.N.T. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
5,39
0,39
0,13
-0,08

Zisk pred zdanením G.N.T. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA G.N.T. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod G.N.T. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.N.T. s.r.o.


Konateľ G.N.T. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.N.T. s.r.o.


Predmet činnosti G.N.T. s.r.o.


Kataster G.N.T. s.r.o.


Skrátené výkazy G.N.T. s.r.o.