Prehľad o organizácii
G.N.T. s.r.o.
Radvanská 15, 974 05 Banská Bystrica
36052752
2020089874
SK2020089874
nezistený
12.02.2002
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,12
0,13
72,5 %
-3,2 tis. €
-524,6 %
2021/2020
30,6 tis. €
79,8 %
2021/2020
-0,03
-606,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk G.N.T. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby G.N.T. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,95
0,27
0,26
-0,02

Zisk pred zdanením G.N.T. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA G.N.T. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod G.N.T. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.N.T. s.r.o.


Konateľ G.N.T. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.N.T. s.r.o.


Predmet činnosti G.N.T. s.r.o.


Kataster G.N.T. s.r.o.


Skrátené výkazy G.N.T. s.r.o.