Prehľad o organizácii
BASALT, a.s.
Hotel PELIKÁN, Vajanského 2928, 984 01 Lučenec
36052761
2020082405
Nemá
nezistený
12.02.2002
08.04.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BASALT, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BASALT, a.s.


Predstavenstvo BASALT, a.s.


Člen dozorného orgánu BASALT, a.s.


Predmet činnosti BASALT, a.s.


Kataster BASALT, a.s.


Skrátené výkazy BASALT, a.s.