Prehľad o organizácii
IT - Consulting, s.r.o.
Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
36052779
2021630512
SK2021630512
nezistený
12.02.2002
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
33
0,5 %
34,3 tis. €
-59,6 %
2022/2021
63,9 tis. €
-35,9 %
2022/2021
0,03
-60,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IT - Consulting, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby IT - Consulting, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,99
0,21
99,93

Zisk pred zdanením IT - Consulting, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA IT - Consulting, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IT - Consulting, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IT - Consulting, s.r.o.


Konateľ IT - Consulting, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IT - Consulting, s.r.o.


Predmet činnosti IT - Consulting, s.r.o.


Kataster IT - Consulting, s.r.o.


Skrátené výkazy IT - Consulting, s.r.o.