Prehľad o organizácii
MELIT Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 20, 960 01 Zvolen
36052787
2020070085
SK2020070085
10-19 zamestnancov
12.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7572/S
16,6 tis. €
-11,7 %
2023/2022
1,19 mil. €
2 %
2023/2022
0,02
-30,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MELIT Slovakia s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MELIT Slovakia s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
13,8
0,1
0,15
0,8

Zisk pred zdanením MELIT Slovakia s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MELIT Slovakia s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MELIT Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MELIT Slovakia s.r.o.


Konateľ MELIT Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MELIT Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti MELIT Slovakia s.r.o.


Kataster MELIT Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy MELIT Slovakia s.r.o.