Prehľad o organizácii
PRODIMPEX, spol. s.r.o.
Ružová 1018/2, 986 01 Fiľakovo
36052795
2021630754
Nemá
nezistený
12.02.2002
27.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Konateľ PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Predmet činnosti PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Kataster PRODIMPEX, spol. s.r.o.


Skrátené výkazy PRODIMPEX, spol. s.r.o.