Prehľad o organizácii
SAS, s.r.o.
Terézie Vansovej 446/8, 974 01 Banská Bystrica
36052809
2020089819
Nemá
nezistený
13.02.2002
24.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-1,23
0,5
0,03
347,6 %
-258 tis. €
1,7 %
2016/2015
594 tis. €
-19,5 %
2016/2015
-1,23
-4,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SAS, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby SAS, s.r.o.


2014
2015
2016
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
n/a
-2,48
0,26
1,39

Zisk pred zdanením SAS, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAS, s.r.o.


2014
2015
2016
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SAS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAS, s.r.o.


Konateľ SAS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAS, s.r.o.


Predmet činnosti SAS, s.r.o.


Kataster SAS, s.r.o.


Skrátené výkazy SAS, s.r.o.