Prehľad o organizácii
IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"
Sládkovičova 112, 974 01 Banská Bystrica
36052817
2021631172
Nemá
nezistený
13.02.2002
26.11.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Konateľ IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Správca konkurznej podstaty IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Predmet činnosti IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Kataster IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"


Skrátené výkazy IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"