Prehľad o organizácii
AS-STYREX, s.r.o.
Bellušova 14, 974 01 Banská Bystrica
36052825
2020095429
SK2020095429
3-4 zamestnanci
13.02.2002
Výstavba ost.inž.stavieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,4
0,01
60,5 %
116 tis. €
2 311,6 %
2021/2020
1,86 mil. €
3,5 %
2021/2020
0,16
2 000,4 %
2021/2020
25,3 tis. €
N/A

Zisk AS-STYREX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AS-STYREX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
43,58
0,39
0,16
1,4

Zisk pred zdanením AS-STYREX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AS-STYREX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AS-STYREX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AS-STYREX, s.r.o.


Konateľ AS-STYREX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AS-STYREX, s.r.o.


Predmet činnosti AS-STYREX, s.r.o.


Kataster AS-STYREX, s.r.o.


Skrátené výkazy AS-STYREX, s.r.o.