Prehľad o organizácii
AS-STYREX, s.r.o.
Bellušova 14, 974 01 Banská Bystrica
36052825
2020095429
SK2020095429
3-4 zamestnanci
13.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7576/S
68,2 tis. €
-41,3 %
2022/2021
2,19 mil. €
17,8 %
2022/2021
0,07
-53,3 %
2022/2021
25,3 tis. €
N/A

Zisk AS-STYREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AS-STYREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
53,85
0,39
0,16
1,44

Zisk pred zdanením AS-STYREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AS-STYREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AS-STYREX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AS-STYREX, s.r.o.


Konateľ AS-STYREX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AS-STYREX, s.r.o.


Predmet činnosti AS-STYREX, s.r.o.


Kataster AS-STYREX, s.r.o.


Skrátené výkazy AS-STYREX, s.r.o.