Prehľad o organizácii
FAMAGO, s.r.o.
976 64 Beňuš
36052833
2020085122
SK2020085122
2 zamestnanci
14.02.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
-0,27
65,6 %
1,99 tis. €
179,5 %
2022/2021
30,9 tis. €
178,9 %
2022/2021
0,01
144,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FAMAGO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby FAMAGO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
10,19
0,34
n/a
0,49

Zisk pred zdanením FAMAGO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA FAMAGO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FAMAGO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAMAGO, s.r.o.


Konateľ FAMAGO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAMAGO, s.r.o.


Predmet činnosti FAMAGO, s.r.o.


Kataster FAMAGO, s.r.o.


Skrátené výkazy FAMAGO, s.r.o.