Prehľad o organizácii
ŠTaFA s.r.o.
Nám. L. Svobodu 19, 974 01 Banská Bystrica
36052841
2020089852
Nemá
nezistený
15.02.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
3,43
24 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ŠTaFA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Tržby ŠTaFA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,04
0,76
n/a
4,2

Zisk pred zdanením ŠTaFA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ŠTaFA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ŠTaFA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠTaFA s.r.o.


Konateľ ŠTaFA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠTaFA s.r.o.


Predmet činnosti ŠTaFA s.r.o.


Kataster ŠTaFA s.r.o.


Skrátené výkazy ŠTaFA s.r.o.