Prehľad o organizácii
K.H.S.TRADE, spol. s r.o.
Malá ulička 286/12, 900 65 Záhorská Ves
36052850
2020075816
Nemá
nezistený
15.02.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Konateľ K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Predmet činnosti K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Kataster K.H.S.TRADE, spol. s r.o.


Skrátené výkazy K.H.S.TRADE, spol. s r.o.