Prehľad o organizácii
6COM s.r.o.
Bernolákova 36, 974 05 Banská Bystrica
36052868
2021631491
SK2021631491
nezistený
14.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7580/S
-5,13 tis. €
-504,7 %
2023/2022
19,6 tis. €
42,4 %
2023/2022
-0,38
-655,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk 6COM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby 6COM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
2,27
0,44
0,12
7,7

Zisk pred zdanením 6COM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA 6COM s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod 6COM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 6COM s.r.o.


Konateľ 6COM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 6COM s.r.o.


Predmet činnosti 6COM s.r.o.


Kataster 6COM s.r.o.


Skrátené výkazy 6COM s.r.o.