Prehľad o organizácii
6COM s.r.o.
Bernolákova 36, 974 05 Banská Bystrica
36052868
2021631491
SK2021631491
nezistený
14.02.2002
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,11
2,14
40 %
1,27 tis. €
-88,1 %
2022/2021
13,8 tis. €
-38,7 %
2022/2021
0,07
-87,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk 6COM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby 6COM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
n/a
0,6
0,15
11,36

Zisk pred zdanením 6COM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA 6COM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod 6COM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 6COM s.r.o.


Konateľ 6COM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 6COM s.r.o.


Predmet činnosti 6COM s.r.o.


Kataster 6COM s.r.o.


Skrátené výkazy 6COM s.r.o.