Prehľad o organizácii
MK - DS servis, s.r.o.
nám. A. H. Škultétyho 3, 990 01 Veľký Krtíš
36052876
2021634131
Nemá
nezistený
15.02.2002
01.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
374,39
0,11
-350 788,9 %
-6,74 tis. €
52 %
2016/2015
141 tis. €
40 627,2 %
2016/2015
374,39
21 395 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk MK - DS servis, s.r.o.


2014
2015
2016
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €
transparex.sk

Tržby MK - DS servis, s.r.o.


2014
2015
2016
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-9,51
3 508,89
n/a
-0

Zisk pred zdanením MK - DS servis, s.r.o.


2014
2015
2016
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

EBITDA MK - DS servis, s.r.o.


2014
2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MK - DS servis, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MK - DS servis, s.r.o.


Konateľ MK - DS servis, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MK - DS servis, s.r.o.


Predmet činnosti MK - DS servis, s.r.o.


Kataster MK - DS servis, s.r.o.


Skrátené výkazy MK - DS servis, s.r.o.