Prehľad o organizácii
GLOBALDENT s.r.o.
Cukrovarská 23/131, 979 01 Rimavská Sobota
36052884
2021635759
Nemá
nezistený
15.02.2002
Výroba lekár.nástrojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,04
-116 €
-18,4 %
2022/2021
N/A
-0,04
-23,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GLOBALDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby GLOBALDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,43
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením GLOBALDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA GLOBALDENT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GLOBALDENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GLOBALDENT s.r.o.


Konateľ GLOBALDENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GLOBALDENT s.r.o.


Predmet činnosti GLOBALDENT s.r.o.


Kataster GLOBALDENT s.r.o.


Skrátené výkazy GLOBALDENT s.r.o.