Prehľad o organizácii
GLOBALDENT s.r.o.
Cukrovarská 23/131, 979 01 Rimavská Sobota
36052884
2021635759
Nemá
1 zamestnanec
15.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7582/S
-5,63 tis. €
-4 756,9 %
2023/2022
870 €
-8,37
-20 359,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GLOBALDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby GLOBALDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
-0,42
-4,16
n/a
0,19

Zisk pred zdanením GLOBALDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA GLOBALDENT s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GLOBALDENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GLOBALDENT s.r.o.


Konateľ GLOBALDENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GLOBALDENT s.r.o.


Predmet činnosti GLOBALDENT s.r.o.


Kataster GLOBALDENT s.r.o.


Skrátené výkazy GLOBALDENT s.r.o.