Prehľad o organizácii
SAMAG MZ s.r.o.
Komenského 391/5, 965 01 Žiar nad Hronom
36052892
2020065036
Nemá
nezistený
15.02.2002
12.04.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SAMAG MZ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAMAG MZ s.r.o.


Konateľ SAMAG MZ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAMAG MZ s.r.o.


Predmet činnosti SAMAG MZ s.r.o.


Kataster SAMAG MZ s.r.o.


Skrátené výkazy SAMAG MZ s.r.o.