Prehľad o organizácii
goodboog, obchodné zastúpenie a.s.
Mierové námestie 42, 911 01 Trenčín
36052906
2021630281
Nemá
nezistený
18.02.2002
26.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Predstavenstvo goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Člen dozorného orgánu goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Predmet činnosti goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Kataster goodboog, obchodné zastúpenie a.s.


Skrátené výkazy goodboog, obchodné zastúpenie a.s.