Prehľad o organizácii
Poľnospol Nadok s.r.o.
980 23 Teplý Vrch
36052914
2020075827
SK2020075827
nezistený
18.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7584/S
79,5 tis. €
-44 %
2022/2021
850 tis. €
12,4 %
2022/2021
0,04
-43,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnospol Nadok s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Poľnospol Nadok s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
9,08
0,29
0,09
0,96

Zisk pred zdanením Poľnospol Nadok s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Poľnospol Nadok s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnospol Nadok s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnospol Nadok s.r.o.


Konateľ Poľnospol Nadok s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Poľnospol Nadok s.r.o.


Predmet činnosti Poľnospol Nadok s.r.o.


Kataster Poľnospol Nadok s.r.o.


Skrátené výkazy Poľnospol Nadok s.r.o.