Prehľad o organizácii
Poľnospol Nadok s.r.o.
980 23 Teplý Vrch
36052914
2020075827
SK2020075827
0 zamestnancov
18.02.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,27
0,16
75,3 %
142 tis. €
139,3 %
2021/2020
756 tis. €
21,1 %
2021/2020
0,07
103,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnospol Nadok s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnospol Nadok s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
7,87
0,25
0,17
0,85

Zisk pred zdanením Poľnospol Nadok s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnospol Nadok s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnospol Nadok s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnospol Nadok s.r.o.


Konateľ Poľnospol Nadok s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Poľnospol Nadok s.r.o.


Predmet činnosti Poľnospol Nadok s.r.o.


Kataster Poľnospol Nadok s.r.o.


Skrátené výkazy Poľnospol Nadok s.r.o.