Prehľad o organizácii
EMME s.r.o. v likvidácii
Komenského 14/C, 974 01 Banská Bystrica
36052922
2020089896
Nemá
nezistený
18.02.2002
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
2,13 tis. €
-41,2 %
2015/2014
N/A
0,12
-27,7 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk EMME s.r.o. v likvidácii


2014
2015
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby EMME s.r.o. v likvidácii


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,56
0,96
n/a
27,51

Zisk pred zdanením EMME s.r.o. v likvidácii


2014
2015
5 tis. €
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMME s.r.o. v likvidácii


2014
2015
5 tis. €
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EMME s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMME s.r.o. v likvidácii


Konateľ EMME s.r.o. v likvidácii


Likvidátor EMME s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMME s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti EMME s.r.o. v likvidácii


Kataster EMME s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy EMME s.r.o. v likvidácii