Prehľad o organizácii
NAFTEX, spol.s r.o.
Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
36052949
2021666581
Nemá
nezistený
20.02.2002
03.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NAFTEX, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAFTEX, spol.s r.o.


Konateľ NAFTEX, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAFTEX, spol.s r.o.


Predmet činnosti NAFTEX, spol.s r.o.


Kataster NAFTEX, spol.s r.o.


Skrátené výkazy NAFTEX, spol.s r.o.