Prehľad o organizácii
NAFTEX, spol.s r.o.
Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
36052949
2021666581
Nemá
nezistený
20.02.2002
03.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NAFTEX, spol.s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAFTEX, spol.s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ NAFTEX, spol.s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Rami KukuliFr. Hečku 5119/48, 934 01 Levice22.12.200602.05.2016


Konanie menom spoločnosti [20.02.2002]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAFTEX, spol.s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Rami KukuliFr. Hečku 5119/48, 934 01 Levice22.12.200602.05.2016

Predmet činnosti NAFTEX, spol.s r.o.


Názov
Vznik
Zánik
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností20.02.200202.05.2016
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností20.02.200202.05.2016
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností20.02.200202.05.2016
- prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt20.02.200202.05.2016
- pohostinská činnosť20.02.200202.05.2016
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 420.02.200202.05.2016
- pretekanie v súťažnom motorizme20.02.200202.05.2016
- reklamná činnosť a inzercia20.02.200202.05.2016
- vykonávanie zemných prác pomocou mechanizmov v rozsahu voľných živností20.02.200202.05.2016
- prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľných živností20.02.200202.05.2016
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov - zber, výkup, zhromažďovanie, skladovanie, preprava, sprostredkovanie zneškodňovania a úpravy nasledovných druhov odpadov:20.02.200202.05.2016
17211- drevná múčka, piliny a odpad z dreva znečistené olejom alebo inými škodlivinami20.02.200202.05.2016
18709 - papierové filtre nasýtené olejom20.02.200202.05.2016
31428 - použité materiály na zachytávanie olejov20.02.200202.05.2016
35106 - železný šrot, kovové nádoby a obaly znečistené škodlivinami20.02.200202.05.2016
35107 - odpadové olejové filtre20.02.200202.05.2016
41101 - katalyzátory z motorov20.02.200202.05.2016
54104 - znečistené pohonné hmoty20.02.200202.05.2016
54112 - odpadové oleje zo spaľovacích motorov a prevodoviek20.02.200202.05.2016
54113 - odpadové strojové a turbínové oleje20.02.200202.05.2016
54108 znečistený vykurovací olej20.02.200202.05.2016
54704 - kal z nádrží a sudov na uskladnenie ropy a ropných produktov20.02.200202.05.2016
57127 - obaly a nádoby z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín20.02.200202.05.2016

Kataster NAFTEX, spol.s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy NAFTEX, spol.s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL