Prehľad o organizácii
LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
36052965
Nemá
nezistený
21.02.2002
13.03.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Konateľ LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Kataster LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy LIMAGRAIN SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii