Prehľad o organizácii
AGROMA družstvo, družstvo
Banícka 16, 990 01 Veľký Krtíš
36052973
2020073946
SK2020073946
nezistený
27.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 381/S
3,93 tis. €
-2,5 %
2023/2022
1,12 mil. €
0,7 %
2023/2022
0,01
-20 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AGROMA družstvo, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROMA družstvo, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
10,97
0,06
0,24
1,06

Zisk pred zdanením AGROMA družstvo, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROMA družstvo, družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGROMA družstvo, družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROMA družstvo, družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo AGROMA družstvo, družstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Boris HrdličkaHaličská cesta 52, Lučenec27.02.2002
Ing. Slavko BackoDúbravská cesta 672/23, Veľký Krtíš27.02.2002
Milan Parkáni991 25 Príbelce27.02.2002
Jozef BartkoCerovo20.03.2003


Konanie menom spoločnosti [27.02.2002]

Za družstvo koná na vonok predseda, alebo podpredseda prípadne iný člen predstavenstva poverený predstavenstvom. Listiny o právnych úkonoch kde je predpísaná písomná forma podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.

Predmet činnosti AGROMA družstvo, družstvo


Názov
Vznik
Zánik
- kúpa a predaj tovaru formou maloobchodu, alebo veľkoobchodu okrem koncesovaných a viazaných živností27.02.2002
- sprostredkovanie predaja tovaru a služieb27.02.2002
- poľnohospodárstvo včítane prdaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja27.02.2002

Kataster AGROMA družstvo, družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy AGROMA družstvo, družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL