Prehľad o organizácii
AGROMA družstvo, družstvo
Banícka 16, 990 01 Veľký Krtíš
36052973
2020073946
SK2020073946
0 zamestnancov
27.02.2002
Veľkoobch.s mlieč.prod.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,28
0,06
93,9 %
4,03 tis. €
-67,3 %
2022/2021
1,11 mil. €
19,4 %
2022/2021
0,02
-74,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROMA družstvo, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROMA družstvo, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
8,6
0,06
0,2
1,05

Zisk pred zdanením AGROMA družstvo, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROMA družstvo, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROMA družstvo, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROMA družstvo, družstvo


Predstavenstvo AGROMA družstvo, družstvo


Predmet činnosti AGROMA družstvo, družstvo


Kataster AGROMA družstvo, družstvo


Skrátené výkazy AGROMA družstvo, družstvo