Prehľad o organizácii
REDOX, s.r.o.
A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
36052981
2020082427
SK2020082427
5-9 zamestnancov
28.02.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7589/S
1,54 mil. €
112,8 %
2023/2022
12,3 mil. €
84,6 %
2023/2022
0,18
28,8 %
2023/2022
21,5 mil. €
-59,8 %
2022/2021
N/A

Zisk REDOX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby REDOX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
6,4
0,57
0,05
1,92

Zisk pred zdanením REDOX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA REDOX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REDOX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REDOX, s.r.o.


Konateľ REDOX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REDOX, s.r.o.


Predmet činnosti REDOX, s.r.o.


Kataster REDOX, s.r.o.


Skrátené výkazy REDOX, s.r.o.