Prehľad o organizácii
REDOX, s.r.o.
A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
36052981
2020082427
SK2020082427
5-9 zamestnancov
28.02.2002
Predaj ost.motor.voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,21
1,13
34,2 %
724 tis. €
-44 %
2022/2021
6,67 mil. €
-36,9 %
2022/2021
0,14
-53,4 %
2022/2021
21,5 mil. €
-59,8 %
2022/2021
N/A

Zisk REDOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby REDOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
4,51
0,66
0,08
2,4

Zisk pred zdanením REDOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA REDOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod REDOX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REDOX, s.r.o.


Konateľ REDOX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REDOX, s.r.o.


Predmet činnosti REDOX, s.r.o.


Kataster REDOX, s.r.o.


Skrátené výkazy REDOX, s.r.o.