Prehľad o organizácii
InSecta Slovakia, s.r.o.
T.G. Masaryka 22, 969 92 Zvolen
36053015
2021682410
Nemá
28.02.2002
07.07.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod InSecta Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie InSecta Slovakia, s.r.o.


Konateľ InSecta Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. InSecta Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti InSecta Slovakia, s.r.o.


Kataster InSecta Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy InSecta Slovakia, s.r.o.