Prehľad o organizácii
ALLREAL s.r.o.
Horná 4, 974 01 Banská Bystrica
36053031
2021661642
Nemá
nezistený
28.02.2002
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALLREAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALLREAL s.r.o.


Konateľ ALLREAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALLREAL s.r.o.


Predmet činnosti ALLREAL s.r.o.


Kataster ALLREAL s.r.o.


Skrátené výkazy ALLREAL s.r.o.