Prehľad o organizácii
METAL CRAFT TRADE, s.r.o.
Bystrická 63, 966 81 Žarnovica
36053066
2020065971
SK2020065971
nezistený
04.03.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,04
0,01
165,6 %
-22,5 tis. €
-11,4 %
2022/2021
1,11 tis. €
-38,5 %
2022/2021
-0,02
-12,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,66
467,99
8,25

Zisk pred zdanením METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Konateľ METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Kataster METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy METAL CRAFT TRADE, s.r.o.