Prehľad o organizácii
METAL CRAFT TRADE, s.r.o.
Bystrická 63, 966 81 Žarnovica
36053066
2020065971
SK2020065971
nezistený
04.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7597/S
-35,7 tis. €
-58,6 %
2023/2022
500 €
-54,8 %
2023/2022
-0,04
-55,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,45
-0,69
910,2
7,77

Zisk pred zdanením METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Konateľ METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Kataster METAL CRAFT TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy METAL CRAFT TRADE, s.r.o.