Prehľad o organizácii
SCN access, spol. s r.o.
Štúrová 974/3, 924 00 Galanta
36053074
2020070140
Nemá
nezistený
04.03.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SCN access, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SCN access, spol. s r.o.


Konateľ SCN access, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SCN access, spol. s r.o.


Predmet činnosti SCN access, spol. s r.o.


Kataster SCN access, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SCN access, spol. s r.o.