Prehľad o organizácii
V - SPOJ s.r.o.
962 05 Hriňová
36053082
2020072615
SK2020072615
5-9 zamestnancov
04.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7599/S
53,5 tis. €
-25,6 %
2022/2021
1,42 mil. €
18,7 %
2022/2021
0,1
-35,8 %
2022/2021
34,2 tis. €
-93,6 %
2022/2021
N/A

Zisk V - SPOJ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby V - SPOJ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
17,41
0,23
0,05
2,47

Zisk pred zdanením V - SPOJ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA V - SPOJ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod V - SPOJ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V - SPOJ s.r.o.


Konateľ V - SPOJ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V - SPOJ s.r.o.


Predmet činnosti V - SPOJ s.r.o.


Kataster V - SPOJ s.r.o.


Skrátené výkazy V - SPOJ s.r.o.