Prehľad o organizácii
V - SPOJ s.r.o.
962 05 Hriňová
36053082
2020072615
SK2020072615
5-9 zamestnancov
04.03.2002
Veľkoob.so železiar.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,54
0,13
69,6 %
71,8 tis. €
-19,4 %
2021/2020
1,19 mil. €
10 %
2021/2020
0,16
15,8 %
2021/2020
34,2 tis. €
-93,6 %
2022/2021
N/A

Zisk V - SPOJ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby V - SPOJ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk
20,18
0,3
0,06
2,04

Zisk pred zdanením V - SPOJ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA V - SPOJ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod V - SPOJ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V - SPOJ s.r.o.


Konateľ V - SPOJ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V - SPOJ s.r.o.


Predmet činnosti V - SPOJ s.r.o.


Kataster V - SPOJ s.r.o.


Skrátené výkazy V - SPOJ s.r.o.