Prehľad o organizácii
Farmamix s.r.o.
Viešťanská 451/44, 985 56 Tomášovce
36053104
2021637959
Nemá
1 zamestnanec
05.03.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,73
45,5 %
869 €
-61,2 %
2022/2021
14 tis. €
-19,4 %
2022/2021
0,01
-63,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Farmamix s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Farmamix s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk
4,94
0,54
0,07
0,97

Zisk pred zdanením Farmamix s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Farmamix s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Farmamix s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Farmamix s.r.o.


Konateľ Farmamix s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Farmamix s.r.o.


Predmet činnosti Farmamix s.r.o.


Kataster Farmamix s.r.o.


Skrátené výkazy Farmamix s.r.o.