Prehľad o organizácii
DARNER s.r.o.
Erenburgova 16, 984 01 Lučenec
36053121
2020082449
SK2020082449
10-19 zamestnancov
05.03.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,56
52,4 %
9,24 tis. €
12,4 %
2022/2021
1,23 mil. €
-8,8 %
2022/2021
0,01
-7 %
2022/2021
N/A
410 tis. €

Zisk DARNER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DARNER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
transparex.sk
107,8
0,48
0,1
1,5

Zisk pred zdanením DARNER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA DARNER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DARNER s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DARNER s.r.o.


Konateľ DARNER s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DARNER s.r.o.


Predmet činnosti DARNER s.r.o.


Kataster DARNER s.r.o.


Skrátené výkazy DARNER s.r.o.