Prehľad o organizácii
TCM Slovakia spol. s r.o.
980 32 Blhovce
36053139
2021647067
Nemá
nezistený
04.03.2002
05.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TCM Slovakia spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TCM Slovakia spol. s r.o.


Konateľ TCM Slovakia spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TCM Slovakia spol. s r.o.


Predmet činnosti TCM Slovakia spol. s r.o.


Kataster TCM Slovakia spol. s r.o.


Skrátené výkazy TCM Slovakia spol. s r.o.