Prehľad o organizácii
SOHARS s.r.o.
Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota
36053198
2021633372
SK2021633372
nezistený
12.03.2002
Maloobchod s hodinami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
15,02
3,4 %
71 €
-99,4 %
2022/2021
71,8 tis. €
-30,5 %
2022/2021
0
-98,2 %
2022/2021
1,5 tis. €
N/A

Zisk SOHARS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SOHARS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,97
0,01
28,1

Zisk pred zdanením SOHARS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SOHARS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SOHARS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOHARS s.r.o.


Konateľ SOHARS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOHARS s.r.o.


Predmet činnosti SOHARS s.r.o.


Kataster SOHARS s.r.o.


Skrátené výkazy SOHARS s.r.o.