Prehľad o organizácii
SOHARS s.r.o.
Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota
36053198
2021633372
SK2021633372
nezistený
12.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7615/S
-1,87 tis. €
-2 733,8 %
2023/2022
37,1 tis. €
-48,4 %
2023/2022
-0,12
-2 691,6 %
2023/2022
1,5 tis. €
N/A

Zisk SOHARS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SOHARS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,21
0,83
0,02
5,76

Zisk pred zdanením SOHARS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SOHARS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SOHARS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOHARS s.r.o.


Konateľ SOHARS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOHARS s.r.o.


Predmet činnosti SOHARS s.r.o.


Kataster SOHARS s.r.o.


Skrátené výkazy SOHARS s.r.o.