Prehľad o organizácii
VMA, s.r.o.
Mojín - Majša 62, 979 01 Rimavská Sobota
36053201
2021648299
Nemá
nezistený
12.03.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
73,44
0 %
-89 €
-6 %
2022/2021
N/A
-0
-6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VMA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby VMA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,99
1
n/a
5 940,64

Zisk pred zdanením VMA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA VMA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 €
-4 €
-6 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VMA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VMA, s.r.o.


Konateľ VMA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VMA, s.r.o.


Predmet činnosti VMA, s.r.o.


Kataster VMA, s.r.o.


Skrátené výkazy VMA, s.r.o.