Prehľad o organizácii
DAOS, s.r.o. v likvidácii
Kollárova 73/6360, 036 01 Martin
36053210
2020089885
Nemá
nezistený
13.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65686/L
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DAOS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DAOS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením DAOS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DAOS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DAOS, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAOS, s.r.o. v likvidácii


Konateľ DAOS, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor DAOS, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAOS, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti DAOS, s.r.o. v likvidácii


Kataster DAOS, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy DAOS, s.r.o. v likvidácii