Prehľad o organizácii
Branko Trade, s.r.o.
Rekreačná 390, 968 01 Nová Baňa
36053236
2020065982
SK2020065982
nezistený
15.03.2002
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,04
0,8
137,8 %
-1,95 tis. €
-262 %
2022/2021
95,2 tis. €
49 %
2022/2021
-0,01
-220,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Branko Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Branko Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,38
n/a
2,43

Zisk pred zdanením Branko Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Branko Trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Branko Trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Branko Trade, s.r.o.


Konateľ Branko Trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Branko Trade, s.r.o.


Predmet činnosti Branko Trade, s.r.o.


Kataster Branko Trade, s.r.o.


Skrátené výkazy Branko Trade, s.r.o.