Prehľad o organizácii
Branko Trade, s.r.o.
Rekreačná 390, 968 01 Nová Baňa
36053236
2020065982
SK2020065982
nezistený
15.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7619/S
-15,6 tis. €
-701,9 %
2023/2022
94,3 tis. €
-1 %
2023/2022
-0,14
-904,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Branko Trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Branko Trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
-1,63
-0,61
0,06
1,41

Zisk pred zdanením Branko Trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Branko Trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Branko Trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Branko Trade, s.r.o.


Konateľ Branko Trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Branko Trade, s.r.o.


Predmet činnosti Branko Trade, s.r.o.


Kataster Branko Trade, s.r.o.


Skrátené výkazy Branko Trade, s.r.o.