Prehľad o organizácii
JALYS, spol. s r. o.
Vránskeho 24, 977 01 Brezno
36053244
2020085144
SK2020085144
1 zamestnanec
15.03.2002
Lesné hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,12
0,5
67,9 %
1,71 tis. €
354,9 %
2022/2021
228 tis. €
179,6 %
2022/2021
0,04
630,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JALYS, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby JALYS, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
2,14
0,32
0,05
1,17

Zisk pred zdanením JALYS, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA JALYS, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JALYS, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JALYS, spol. s r. o.


Konateľ JALYS, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JALYS, spol. s r. o.


Predmet činnosti JALYS, spol. s r. o.


Kataster JALYS, spol. s r. o.


Skrátené výkazy JALYS, spol. s r. o.