Prehľad o organizácii
JALYS, spol. s r. o.
Vránskeho 24, 977 01 Brezno
36053244
2020085144
SK2020085144
1 zamestnanec
15.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7620/S
1,37 tis. €
-20 %
2023/2022
188 tis. €
-17,8 %
2023/2022
0,02
-56,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JALYS, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby JALYS, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
2,35
0,19
0,11
0,74

Zisk pred zdanením JALYS, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA JALYS, spol. s r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JALYS, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JALYS, spol. s r. o.


Konateľ JALYS, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JALYS, spol. s r. o.


Predmet činnosti JALYS, spol. s r. o.


Kataster JALYS, spol. s r. o.


Skrátené výkazy JALYS, spol. s r. o.