Prehľad o organizácii
LESIMPEX s.r.o.
900 61 Gajary
36053252
2021635803
Nemá
nezistený
15.03.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LESIMPEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LESIMPEX s.r.o.


Konateľ LESIMPEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LESIMPEX s.r.o.


Predmet činnosti LESIMPEX s.r.o.


Kataster LESIMPEX s.r.o.


Skrátené výkazy LESIMPEX s.r.o.