Prehľad o organizácii
SPIN plus spol. s r.o.
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
36053261
2020095495
SK2020095495
nezistený
20.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7622/S
5,19 tis. €
118,4 %
2023/2022
33,2 tis. €
2,2 %
2023/2022
0,25
113,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SPIN plus spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SPIN plus spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
0,75
0,24
0
1,23

Zisk pred zdanením SPIN plus spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPIN plus spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SPIN plus spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPIN plus spol. s r.o.


Konateľ SPIN plus spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPIN plus spol. s r.o.


Predmet činnosti SPIN plus spol. s r.o.


Kataster SPIN plus spol. s r.o.


Skrátené výkazy SPIN plus spol. s r.o.