Prehľad o organizácii
SPIN plus spol. s r.o.
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
36053261
2020095495
SK2020095495
nezistený
20.03.2002
Výroba ost.elektr.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
-0,94
0,58
112,6 %
2,38 tis. €
148,2 %
2022/2021
32,5 tis. €
26,4 %
2022/2021
0,12
142 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SPIN plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby SPIN plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
-0,38
-0,13
0,01
0,61

Zisk pred zdanením SPIN plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPIN plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SPIN plus spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPIN plus spol. s r.o.


Konateľ SPIN plus spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPIN plus spol. s r.o.


Predmet činnosti SPIN plus spol. s r.o.


Kataster SPIN plus spol. s r.o.


Skrátené výkazy SPIN plus spol. s r.o.